WITAJ, MIŁO CIĘ WIDZIEĆ !

Dofinansowanie z Urzędu Pracy

Współpracujemy z Urzędami Pracy na terenie całej Polski. Naszym celem jest profesjonalne przeszkolenie osób, które chcą uzyskać nowy zawód, podnieś swoje kwalifikacje, a przy okazji realizować pasje i marzenia. Szkolenia finansowane przez Urząd Pracy mają charakter kompleksowy i są łączone z innymi szkoleniami tak, by zapewnić jak najlepszy start w profesjonalnej karierze zawodowej. 
Osoba kierowana przez Urząd Pracy na szkolenie w Akademii HairXtend może skorzystać z całej naszej oferty szkoleniowej, możemy także „uszyć szkolenie na miarę” spełniając indywidualne oczekiwania uczestnika (tryb indywidualny).

Kto może skorzystać z bezpłatnych szkoleń?

Jeśli jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w urzędzie pracy i chcesz otworzyć własną działalność gospodarczą, bądź znalazłaś/eś firmę, która zatrudni Cię po skończonych kursach, możesz skorzystać z organizowanych przez nas szkoleń, a Twój Urząd Pracy sfinansuje Ci nasze szkolenie!

Co podlega finansowaniu?

  • pełne koszty szkoleń,
  • ubezpieczenie kursanta,
  • dojazd na szkolenie, 
  • dodatki szkoleniowe,
  • fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
  • zakup produktów do pracy. 

Przyjdź do Nas, a otrzymasz niezbędną pomoc i fachową wiedzę. Przeszkolimy Cię i umożliwimy zakup wszystkich produktów do pracy za pieniądze uzyskane z Urzędu Pracy. Wszystko w jednym miejscu, wygodnie i profesjonalnie.

Krok po kroku

  1. Udaj się do Działu Szkoleń, lub doradców zawodowych Twojego Urzędu Pracy, by omówić szczegóły i zasady obowiązujące w Twoim Urzędzie Pracy
  2. Podaj urzędnikom dane siedziby firmy (HairXtend Poland Barbara Sikora, Al. Wilanowska 317, 02-665 Warszawa, NIP:7161630129, REGON: 432526733, tel.(22) 622-20-31) jako ośrodka szkoleniowego, z usług którego chcesz skorzystać. Podaj nasz numer ewidencyjny: 2.14/00186/2010
  3. Złóż komplet dokumentów w kancelarii swojego Urzędu Pracy (wnioski również do pobrania na stronach internetowych poszczególnych Urzędów)

Jeśli masz problem z wypełnieniem wniosku, przyjdź, a my bezpłatnie pomożemy Ci go wypełnić.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta HairXtend Poland:

informacje szkoleniowe: 518 400 772
e-mail: akademia@hairxtend.pl

W sprawach związanych z finansowaniem szkoleń w trybie indywidualnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r Nr 69 poz. 415 z półn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47 poz.315) i rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 219 poz. 2222 z późn. zm.).Serwis stosuje si� pliki cookies, kt�re s� zapisywane na dysku urz�dzenia ko�cowego u�ytkownika w celu u�atwienia nawigacji oraz dostosowania Serwisu do preferencji u�ytkownika. Szczeg�owe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatno�ci. Zablokowanie zapisywania plik�w cookies na urz�dzeniu ko�cowym lub ich usuni�cie mo�liwe jest w po w�a�ciwym skonfigurowaniu ustawie� przegl�darki internetowej. Wi�cej o blokowaniu i usuwaniu plik�w cookies znajdziesz w Polityce Prywatno�ci. Zablokowanie mo�liwo�ci zapisywania plik�w cookies mo�e spowodowa� utrudnienia lub brak dzia�ania niekt�rych funkcji Serwisu. Niedokonanie zmian ustawie� przegl�darki internetowej na ustawienia blokuj�ce zapisywanie plik�w cookies jest jednoznaczne z wyra�eniem zgody na ich zapisywanie.